< img height="1" width="1" style="display:none"   src="https://www.facebook.com/tr?id=630970867430143&ev=PageView&noscript=1" />

樓盤地址:中山市阜沙大道63號 (阜沙镇政府对面)

參考平均價:人民幣 12000 / 平方米;

參考總價:人民幣 40 萬起 ;

建築類別:酒店式洋房

產權年限:住宅70年 商業40年

房產面積:33-70㎡

  開發商:中山市大信控股有限公司

 (852) 3568 6708
 (852) 6816 8433