fbpx

【講座】《國際學校報讀攻略之校長駕到》

【講座】《國際學校報讀攻略之校長駕到》 錯過咗香港學校報名 ? 又或者想轉校 ? 應該點算好? 放假緊系唔好哂時間 ! 增加讀國際學校全攻略系呢度 ! 培育國際視野 , 有效銜接海外課程 , [CK House] 5月1日等你嚟 ! 活動時間:5月1日(周二)13:00-17:00 講座內容:國際學校報讀攻略之校長駕到 ! 活動講師:(森林城市校區)嘉德圣碼麗學校高中部校長:MR.Lingle 名額有限,報名務必提前致電留座! 預約熱線:3568 6708 / 6816 8136