fbpx

非富則貴-參觀吉隆坡豪宅 Desa ParkCity 2400呎 馬幣261萬起

今日帶大家睇一個森林裏的豪宅..Desa ParkCuty 好似媲美香港貝沙灣及南區豪宅,大家可以先看一看 Desa Park City 示範單位! 喜歡跑步養狗嘅朋友一定要知道這個樓盤的規劃和設施。 #寵物好友公園 Desa park city sales contact 5223 3863 DesaPark City 5223 3863