fbpx

【研討會】“曼谷物業研討會”

【研討會】“曼谷物業研討會”                                                                                        更新時間:2018-6-8   活動主題:“曼谷物業研討會” 講座時間:2018-6-10 (周日)14:00 – 18:00 講座地點:觀塘興業街4號 THE WAVE 9樓 免費名額有限,敬請提早預約! 報名熱線: 6816 8136